Контакти

Тендери та партнерство

team@comon.agency

Відділ продажів

sales@comon.agency

Конфіденційність

  • Home Page
  • /
  • Конфіденційність

Політика конфіденційності сайту www.comon.agency

Ця Політика обробки персональних даних (далі – Політика конфіденційності, Політика) визначає загальні принципи та порядок обробки персональних даних користувачів сайту та заходи щодо забезпечення їх безпеки. Політика діє щодо всієї інформації, розміщеної на сайті в мережі Інтернет за адресою www.comon.agency (далі – Сайт).

Використання сервісів Сайту означає беззастережну згоду особи, яка має доступ до Сайту через мережу Інтернет та використовує Сайт (далі – Користувач) з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки її персональної інформації. У разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту та залишити його.

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. В рамках цієї Політики під персональною інформацією Користувача розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає про себе самостійно під час заповнення форми зворотного зв’язку (заявки), включаючи персональні дані Користувача. Обов’язкова для надання послуг інформація позначена спеціальним, необхідним для цього чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.
До інформації, що надається, відносяться: електронна адреса, мобільний номер, прізвище, ім’я.

1.1.2. Дані, що автоматично передаються сервісам Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреси, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовуються Користувачем, дата та час доступу до сервісів, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.

1.1.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту www.comon.agency. Оператор не контролює та не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.

 

УМОВИ ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Обробка інформації про Користувачів здійснюється відповідно до таких принципів:

2.1.1. законності цілей та способів обробки інформації;

2.1.2. сумлінності Оператора;

2.1.3. відповідності цілей обробки інформації цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при її зборі;

2.1.4. відповідності обсягу та характеру оброблюваної інформації, способів її обробки цілям обробки інформації;

2.1.5. неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять інформацію Користувачів.

2.2. Сайт збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка необхідна для надання послуг або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов’язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом строку.

2.3. Персональну інформацію Користувача Сайт обробляє для виконання зобов’язань Оператора перед Користувачами щодо використання Сайту та Сервісів, у тому числі для виконання договірних зобов’язань.

 

УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІ ТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. У відношенні персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність.

3.2. Оператор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:

3.2.1. Користувач висловив згоду на такі дії.

3.2.2. Передача необхідна для використання Користувачем певного сервісу або виконання певної угоди або договору з Користувачем.

3.2.3. Передача передбачена українським або іншим законодавством, що застосовується, в рамках встановленої законодавством процедури.

3.2.4. У разі продажу Сайту до набувача переходять усі зобов’язання щодо дотримання умов цієї Політики стосовно отриманої ним персональної інформації.

3.3. Оператор вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.4. У разі втрати або розголошення персональних даних Оператор інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

 

  1. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Користувач зобов’язаний:

4.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

4.2. Оператор зобов’язаний:

4.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій Політиці конфіденційності.

4.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком передбачених цією Політикою конфіденційності.

4.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

4.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що належать до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Оператор відповідає за українським законодавством.

5.2. У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації Оператор не несе відповідальності, якщо ця конфіденційна інформація:

5.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення.

5.2.2. Була отримана від третьої сторони до її отримання Оператором.

5.2.3. Була розголошена за згодою Користувача.

 
ЗВЕРНЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ

6.1. Відомості про оброблювані Оператором дані, у тому числі персональні дані Користувача, у зв’язку з використанням ним Сайту надаються Користувачеві або його представнику при зверненні (запиті).

6.2. Запити надсилаються в письмовій формі за адресою місця перебування Оператора або в іншій формі, передбаченій чинним законодавством України.

6.3. Користувач має право відкликати згоду на обробку своїх персональних даних шляхом надсилання Компанії письмової заяви відповідно до вимог чинного законодавства.

 
ЗМІНА ПОЛІТИКИ ТА ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. Оператор має право вносити зміни до Політики конфіденційності. При внесенні змін Оператор повідомляє про це користувачів, розміщуючи нову редакцію на Сайті за постійною адресою https://comon.agency/privacy. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

Користувач зобов’язується самостійно перевіряти цю Політику щодо внесених змін. Нездійснення Користувачем дій із ознайомлення не може бути підставою для невиконання Користувачем своїх зобов’язань.

Користувач має право відмовитися від прийняття змін та доповнень до цієї Політики, що означає відмову Користувача від використання Сайту та всіх або окремих Сервісів та всіх наданих йому раніше прав.

7.2. Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Договору-оферти на надання послуг в Інтернеті, розміщеного на Сайті.